Ideálne miesto pre tvoje podnikanie

SK - UA

O nás

Získajte komplexný servis, ktorý Vám zjednoduší a zefektívni podnikanie na Ukrajine. EastOffice Vám na jednom mieste poskytne služby virtuálneho sídla, služby recepcie, spracovanie pošty, prenájom kancelárie alebo zasadacej miestnosti a ďalšie komplexné poradenstvo.

EastOffice vznikol v rámci projektu DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Jeho prevádzkovateľom je nezisková organizácia Zakarpatská agentúra pre rozvoj a investicie, so sídlom Goidy 8, 88000 Užhorod, ktorá bola založená v roku 2009 za účelom podporiť rozvoj Zakarpatskej oblasti a cezhraničnú spoluprácu s okolitimy krajinami.

Spoznajte výhody EastOffice

Stabilná a lukratívna adresa

Zvýšte prestíž Vašej spoločnosti registráciou jej sídla na lukratívnej adrese s prémiovými službami a reprezentatívnym prostredím.

Komunikatívnosť

Všetky služby poskytujeme v 4 jazykoch (SK, UA, RU, EN).

Pošta dostupná online

Prijaté zásielky zaevidujeme v informačnom systéme, do ktorého budete mať on-line prístup pomocou mobilnej aplikácie.

Komplexnosť

Popri službách, ktoré poskytuje EastOffice Vám zabezpečíme členstvo v obchodnej komore EastPort a sprostredkujeme komplexné poradenstvo v oblasti daní, práva, marketingu a iné.

Servis pre zahraničné osoby

Pre subjekty zo zahraničia poskytujeme úplny servis pri zakladaní spoločností na Ukrajine.

Zníženie nákladov na podnikanie

Neplaťte za prenájom a vybavenie kancelárie. Ušetrite registráciou spoločnosti v EastOffice a využívajte benefity prostredia a služieb.

Súhlas so zriadením sídla spoločnosti (miesta podnikania)

Pri zakladaní spoločnosti potrebujete mať pre svoju spoločnosť registračné sídlo. Sídlom Vašej spoločnosti budu priestory Zakarpatskej agentúri pre rozvoj a investicie, Goidy 8, 88000 Užhorod.

Pre fyzické osoby – podnikateľov vydáme súhlas so zápisom adresy nehnuteľnosti ako ich miesta podnikania v živnostenskom registri. Súhlas so zriadením sídla ponúkame aj neziskovým organizáciám, občianskym zdroženiam a ďalším právnickým osobám, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Označenie poštovej schránky

Poštovú schránku so sídlom Goidy 8, 88000 Užhorod, označíme obchodným menom Vašej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené prijímanie akýchkoľvek zásielok.

Spracovanie pošty

Zabezpečíme preberanie poštových zásielok adresovaných Vašej spoločnosti, vrátane doporučených zásielok určených do vlastných rúk. O každej prijatej zásielke budete bezodkladne informovaný e-mailom.

Následne zásielku oskenujeme a zaevidujeme na dátovom úložisku, do ktorého budete mať on-line prístup prostredníctvom vlastných prihlasovacích údajov.

Obsah naskenovaných zásielok Vám bude kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

Prenájom zasadačky

Prinášame Vám prenájom exkluzívnych rokovacích a školiacich miestností, ktoré môžete využiť nielen na stretnutie s obchodnými partnermi a klientmi, ale aj na skupinové kurzy pre verejnosť, semináre, školenia a obdobné aktivity. Rokovacie a školiace miestnosti sú plne technicky vybavené (pripojenie na internet, dataprojektor a plátno, smart TV).

V cene prenájmu sú zahrnuté:

 • služby centrálnej recepcie,
 • internetové pripojenie,
 • technické vybavenie miestnosti,
 • základný catering,
 • minerálna voda, káva, čaj.

Virtuálna asistentka

S našou službou Virtuálna personálna asistentka máte svoju administratívnu silu vždy dostupnú a pritom platíte len čas, ktorý pre Vás asistentka skutočne pracovala.

Úlohy Virtuálnej personálnej asistentky:

 • zastúpi Vašu spoločnosť pri rokovaniach s úradmi, výpisy z registrov, potvrdenia z úradov,
 • zaistí prepis dokumentov, korekciu textu, písanie úradných listov, úpravu prezentácií,
 • postará sa o organizáciu pracovného kalendára, napr. dohodnutie schôdzok s vašimi obchodnými partnermi,
 • zápis z rokovania v slovenskom, ukrajinskom, ruskom alebo anglickom jazyku,
 • zariadi rezerváciu hotelov, lístkov, leteniek,
 • široké spektrum ďalších služieb na základe vašich požiadaviek.

Call centrum

Táto služba predstavuje spoľahlivý a jazykovo zdatný sekretariát, ktorý prijíma telefonické hovory v mene Vašej spoločnosti, preberá odkazy a tieto Vám odovzdáva dohodnutým spôsobom (e-mail, sms, telefonát).

Povedali o nás

Cenník

Vyskúšajte naše služby zdarma do 30.04.2017. Cenník je platný od 01.05.2017.

Podnikatelia Člen EastPort Neziskový sektor
20 eur / mesiac 15 eur / mesiac 10 eur / mesiac
Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
Označenie poštovej schránky
Spracovanie pošty
Call centrum
Prenájom rokovacej miestnosti 5 eur / h 5 eur / h 5 eur / h
Prenájom seminárnej miestnosti 10 eur / h 10 eur / h 10 eur / h
Virtuálna asistentka 8 eur / h 8 eur / h 8 eur / h

Staňte sa aj Vy klientom EastOffice!

Vyplňte jednoduchý formulár a krátko popíšte svoju požiadavku. Obratom Vás budeme informovať o ďalšom postupe.